Una mica més El Blog de Tecnologia de Mika

Semántica distribucional

La semàntica distribucional està bassada en el hipòtesis que les paraules amb distribucions similars estan semànticament molt prop l’una de l’altra. Aquest post està dedicat a 3 algoritmes d’aquest tipus. En el post anterior...

El motiu d’aquest blog

Jo vaig estudiar català a la meva universitat dos cursos fa 5 anys. Quan vaig començar les estudis de la filologia espanyola, ens van recomanar estudiar una altra llengua iberoromànica. Per aquest motiu vaig...